Vijesti iz BiH

U Neumu će se raspravljati o razvoju bh. energetskog sektora

Četvrti energetski summit, od 25. do 27. travnja u Neumu, okupit će ključne aktere energetskog sektora u BiH. Energetski summitorganiziraju USAID-ov projekt Investiranje u sektor energije (EIA) u BiH u suradnji sa Njemačkom agencijom za međunarodnu suradnju GIZ, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatornog povjerenstva za energiju u FBiH i Regulatornog povjerenstva za energetiku Republike Srpske.

Donositelji odluka, kao i ključni eksperti i zainteresirani investitori razgovarat će o najaktualnijim temama u sektoru koji, uz prave političke odluke koje se još čekaju, može biti pokretač gospodarskog razvoja u BiH. Održivi razvoj energetskog sektora u BiH, plin i ugljen kao energenti, tržište energije, investicijska klima za ulaganje u energetski sektor, regulatori kao okosnica razvoja energetskog sektora, te njihova uloga u energetskoj efikasnosti ključne su teme panela 4. energetskog summit.

Sudionici će razgovarati o najaktualnijim problemima i preprekama razvoju energetskog sektora, te diskutirati i o nekim od mogućih rješenja. Zaključci i preporuke Energetskog summit bit će dobra osnova za kreiranje energetske politike u narednom periodu. Kao novost u odnosu na prethodne summite, ovaj će biti interaktivne prirode jer će se očekivati i aktivno sudjelovanje prisutnih koji će o raznim pitanjima glasovati putem aplikacije.

Također, prezentacija ključnih poruka održat će se treći, završni dan Summite pred donositeljima odluka od kojih se očekuje da u narednom periodu povuku ključne poteze za dalji razvoj energetskog sektora u BiH. ”Nestrpljivo dočekujemo 4. energetski summit kako bismo povezali ključne aktere energetskog sektora u BiH, posebno predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, i predstavnike političkih stranaka kako bi našli rješenja koja će odrediti pravce razvoja energetskog sektora u Bosni i Hercegovini”, najavio je Ognjen Marković, direktor USAID EIA projekta.