Zanimljivosti

Mladi iz Mostara u borbi za prava žena

Nevladina organizacija Snaga Mladih zajedno sa članovima Budi Muško Kluba Mostar organizirala je akciju 8.ožujka – povodom Međunarodnog dana žena s ciljem da pokažu uspjeh i postignuća žena kroz povijest. Akcija se provodila na ulicama grada Mostara u jutarnjim i poslijepodnevnim satima gdje su se članovi Budi Muško Kluba slikali sa prolaznicima i dijelili poruke sa postignućima žena kroz povijest.

Pored žena iz cijelog svijeta, veliku pažnju su posvetili i ženama iz Bosne i Hercegovine koje su ostavile veliki trag u svom radu i koje su kroz povijest uvijek bila korak ispred svog vremena te kroz svoj rad i zalaganje u društvu napravile velike promjene.Također, prolaznicima su dijelili informativne brošure koje su sadržavale informacije o tome što je to Međunarodni dan žena, kako je nastao Međunarodni dan žena, povijest koja se krije iza toga.

Pored ove aktivnosti, nevladina organizacija Snaga Mladih i Budi Muško Klub, kao dio aktivnosti organizacije, u suradnji sa srednjim školama organizirat će aktivnosti u sklopu same promocije prava i postignuća žena.

Ova aktivnost je implementirana u sklopu projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa”. Ovaj projekat je podržan od strane Švicarske Vlade i OAK Fondacije a implementira se uz podršku CARE International, Balkans.