Ostale vijesti Vijesti

Karađoz-begova medresa ispraća 20. generaciju maturanata

Karađoz-begova medresa u Mostaru, inače najstarija odgojno obrazovna ustanova u Hercegovini, ove godine ispraća 373., odnosno 20. poslijeratnu generaciju maturanata i maturantica, javlja agencija Anadolija.

Tim povodom, Karađoz-begova medresa organizira i tradicionalnu manifestaciju “Dani Karađoz-begove medrese”, kojom ispraća novu generaciju maturanata i maturantica. Manifestacija počinje 26. veljače 2018. godine, programom “Večer Kur’ana hafiza Karađoz-begove medrese”, koji će biti održan u džamiji “Bosanski mudžahidi” u Sjevernom logoru, nakon jacija-namaza. Gost-predavač biti će profesor hafiz Ammar Bašić.

Ovogodišnji “Dani Karađoz-begove medrese” trajati će do 5. svibnja 2018. godine, kada će biti i zatvoreni Svečanom akademijom 373. generacije maturanata i maturantica. Ovogodišnja generacija broji 54 maturanta i maturantice, među kojima je i jedan hafiz, koji je titulu hafiza Časnog Kur’ana stekao tijekom školovanja u Medresi. Manifestacija će ponuditi raznovrsne sadržaje hercegovačkoj javnosti, među kojima su vjerski, kulturni, humanitarni programi.

Mostar je nekada imao ukupno 11 medresa koje su predstavljale visokoobrazovne institucije toga vremena. Najstarija i najpoznatija među njima jeste Karađoz-begova medresa (KBM), koju je davne 1557. godine osnovao poznati mostarski vakif Muhamed, poznatiji kao Karađozbeg.

Ova medresa je tijekom svoga postojanja iznjedrila mnoge poznate učenjake (alime) iz oblasti islamskih nauka, književnosti, filozofije i dr. Iz novijeg razdoblja dovoljno je spomenuti velikog mostarskog učenjaka i učenika ove medrese Mustafu Ejubovića, koji je poznatiji kao šejh Jujo. Tu su i hadži Abdullah ef. Riđanović, hadži Ahmed Šaćir ef. Džabić, hadži Sidki ef. Karabeg.

Ova trojica bili su i mostarske muftije. Karađoz-begova medresa neprestano je radila do 1918. godine. Nakon pauze od 77 godina medresa je ponovo počela je s radom okončanjem agresije na BiH 1995. godine.