Vijesti iz BiH

Jablanica: Kreće sanacija divljih deponija

U skladu sa programom sanacije divljih deponija na području općine Jablanica predviđenih u budžetu općine Jablanica za 2018. godinu i na osnovu predstavki građana i analize stanja, a u suradnji sa predstavnicima JKP „Jablanica,” dd stečaju izvršeni su inspekcijski nadzori na lokalitetu divljih deponija između Glogošnice i Ravne u blizini ribnjaka „Eko fish” i lokaliteta Kovačevine u naselju Podbrežje, te određeno prioriteno rješavanje divljih deponija na predmetnim lokacijama, navedeno je na stranici Općine Jablanica.

Proveden je postupak javne nabavke usluga i putem JKP „Jablanica” dd u stečaju, u periodu od 23. do 27.03.2018. godine, realizirane su aktivnosti na saniranju spomenutih divljih deponija.

Obzirom na poboljšanje vremenskih prilika JKP „Jablanica” dd u stečaju će u kontinuitetu realizirati i sakupljanje smeća na lokaciji potok Kovačevine sa ručnim utovarom i odvozom smeća na gradsku deponiju.