Vijesti iz BiH

Izrečene novčane kazne za četiri medija u BiH

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) kaznila je u veljači Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS) sa 37.000 KM, Radio-televiziju Federacije BiH (FTV) sa 7.000 KM, OBN televiziju sa 5.500 KM, a Radio-televiziju BN sa 2.500 KM. RTRS-u je izrečena kazna od 28.000 KM zbog kršenja Kodeksa o audio-vizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, priopćeno je iz RAK-a.

“Na osnovu analize tridesetodnevnih izdanja informativnih emisija Dnevnika 2 u periodu od 7. lipnja do 6. srpnja prošle godine, Agencija je utvrdila kontinuirano i tendenciozno promoviranje interesa vladajuće stranke, favoriziranje pojedinaca ili subjekata u pozitivnom kontekstu, uz stalno prisutan kritički ton prema opozicijskim strankama”, piše u priopćenju. RTRS-u je izrečena i novčana kazna od 9.000 KM također radi utvrđenog kršenja Kodeksa o audio-vizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.

Iz RAK-a su poručili da je analizom Dnevnika 2 RTRS-a, emitiranog 23. studenog 2017. godine, utvrđeno da je radio-postaja u emitiranom prilogu plasirala niz ozbiljnih i optužujućih izjava na račun Bakire Hasečić. “Tendenciozna upotreba ozbiljnih navoda protiv Hasečić od voditelja u najavi i novinara u okviru samog priloga, kao i uključene izjave pojedinih sugovornika, doveli su do neobjektivnog i jednostranog prikaza obrađene teme, te samim tim i nepravičnog tretmana Hasečić u programu RTRS-a”, navode iz RAK-a.

FTV-u je izrečena novčana kazna od 7.000 KM zbog kršenja Kodeksa o audio-vizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. Analizom emitiranih filmova, utvrđeno je da neki od njih nisu bili prilagođeni terminu prikazivanja jer su sadržavali scene nasilja, konzumiranja alkohola i droga, te upotrebu neprimjerenog jezika, vulgarnih izraza, psovki i seksualnih konotacija.

OBN televiziji je izrečena kazna od 5.500 KM zbog kršenja Kodeksa o audio-vizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija jer je analizom emitiranog kviza ‘Najbrži prst’ utvrđeno da ova vrsta programa obmanjuje publiku nerealnim produžavanjem ili odgađanjem pružanja odgovora na postavljeno pitanje. Dinamika odgovaranja na pitanja se na isti način ponavljala u tri posmatrane emisije ovog kviza.

Radio-televiziji BN izrečena je novčana kazna od 2.500 KM zbog kršenja Kodeksa o audio-vizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. Analizom emisije ‘Astrohat’ utvrđeno je da je cijena poziva za gledatelje bila istaknuta po minuti, a ne po pozivu, kako je propisano. Uz oznaku za pozive iz Federacije BiH nije prikazana informacija o PDV-u, što je suprotno Kodeksu, koji propisuje da će cijena poziva, uključujući i informaciju o PDV-u, biti jasno istaknuta.